NEUNLPLab

罗应峰(2023)

Release time:2024-01-11

Name of Research Group: 在读学生

Team members Introduction:

东北大学自然语言处理实验室 23 级博士研究生。研究方向: 语言模型、可控文本生成 、机器翻译等。参与过WMT翻译和质量评估任务。

邮箱:luoyf98@outlook.com

学术研究及论文发表情况

  • Prompting Neural Machine Translation with Translation Memories. AAAI 2023. Abudurexiti Reheman, Tao Zhou, Yingfeng Luo, Di Yang, Tong Xiao, Jingbo Zhu.

  • Chinese poetry generation with metrical constraints. NLPCC 2021. Yingfeng Luo, Changliang Li, Canan Huang, Chen Xu, Xin Zeng, Binghao Wei, Tong Xiao, Jingbo Zhu.

  • The NiuTrans Machine Translation Systems for WMT21. Proceedings of the Sixth Conference on Machine Translation. Shuhan Zhou, Tao Zhou, Binghao Wei, Yingfeng Luo, Yongyu Mu, Zefan Zhou, Chenglong Wang, Xuanjun Zhou, Chuanhao Lv, Yi Jing, Laohu Wang, Jingnan Zhang, Canan Huang, Zhongxiang Yan, Chi Hu, Bei Li, Tong Xiao, Jingbo Zhu.

  • A simple and effective approach to robust unsupervised bilingual dictionary induction. COLING2020. Yanyang Li, Yingfeng Luo, Ye Lin, Quan Du, Huizhen Wang, Shujian Huang, Tong Xiao, Jingbo Zhu.

  • The NiuTrans system for the WMT20 quality estimation shared task. Proceedings of the Fifth Conference on Machine Translation. Chi Hu, Hui Liu, Kai Feng, Chen Xu, Nuo Xu, Zefan Zhou, Shiqin Yan, Yingfeng Luo, Chenglong Wang, Xia Meng, Tong Xiao, Jingbo Zhu.